Mandaly a obrázky, léčivé, esoterické, tajemné…

  • Povznesení se nad hmotu, radostné bytí

Tvary a symboly v mandale

27. června 2012, O mandalách

Ptáci - Starobylý symbol lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny. Zastupují duchovno jako protiklad k hmotnému. Mohou reprezentovat duchy, anděly a nadpřirozenou pomoc.

Motýl - Symbol přeměny díky svému pozoruhodnému životnímu cyklu. Tři stupně jeho života - všední housenka, latentní fáze kukly a nakonec zrození nádherného motýla - jsou porovnávány s životem, smrtí a znovuzrozením.

Kruh - Symbol jednoty, dokonalosti, věčnosti.

Kříž - Propojení svislé a vodorovné čáry vyjadřuje spojení protikladů - ducha a hmoty, světla a tmy, vědomí a nevědomí, života a smrti…

Kapky, déšť - Ve vztahu k dešti symbolizuje plodnost, kapky jako slzy či krev pak mohou vyjadřovat vnitřní očistu.

Oko - Reprezentuje vševidoucího a všudypřítomného Boha, spojováno i se schopností vidět na fyzické i duchovní úrovni (jasnozřivost).

Květiny - Jakožto symbol jara jsou vyjádřením pomíjející povahy života, symbolem krásy a věčné obnovy života.

Srdce - Symbol lásky, a to nejen mezi dvěma osobami, ale i jako zdroj osvícení a štěstí.

Blesk - Symbol pro aktivující sílu duchovní říše, znázorňuje intuici, náhlý vhled, dar osvícení.

Duha - Od dávných časů symbolizuje zvláštní spojení mezi člověkem a Bohem, počet barev v ní obsažených někdy nahrazuje mystické číslo sedm.

Spirála - Podtrhuje význam středu a směřování k němu, směřování k jednotě a k Bohu.

Čtverec - Vyjadřuje pevnost, stabilitu a vyváženost.

Strom - Symbol života, hojnosti, vlastní obnovy.

Trojúhelník - Symbol dynamiky, síly, ukazatel směru, vyjádření magického čísla tři, trojúhelník směřující dolů je symbolem ženství, trojúhelník směřující nahoru symbolem mužství.